Informační služby

Kód a obor vzdělání 72-41-M/01, Informační služby
Délka studia čtyřleté
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace MATURITNÍ ZKOUŠKA, vysvědčení o maturitní zkoušce
Forma studia denní

Profil absolventa a možnosti uplatnění

Absolvent se naučí pracovat s různými informačními zdroji a informačními systémy. Zná aktuální trendy v oblasti moderních digitálních technologií. Zvládne efektivně vyhledávat, profesionálně zpracovávat a srozumitelně zprostředkovávat informace. Zároveň je dokáže bezpečně a přehledně uchovávat. Všechny získané dovednosti s využitím moderních informačních a komunikačních technologií uplatní v informační a knihovní praxi. Ovládá dovednosti spojené s lektorskou činností a prací ve službách. Získá základní kompetence v oblasti projektového managementu, kvantitativního a kvalitativního výzkumu.

Absolvent oboru Informační služby se může uplatnit ve všech typech organizací, které pracují s informačními systémy. Ocení jej instituce, které využívají informační technologie pro vytváření, zpracování, organizaci a zprostředkování dat a informací. Variantou je i další studium na VŠ nebo VOŠ různých zaměření (např. informační studia, pedagogika...).

Výuka odborné praxe probíhá nejen v knihovnickém a informačním centru, ale i u našich sociálních partnerů. Sociální partneři 

Nabízíme:

  • kvalitní příprava v oblasti odborných předmětů a informačních a komunikačních technologií,
  • kvalitní výuka cizích jazyků – AJ, NJ,
  • zapojení do projektu Erasmus+ formou dvoutýdenní stáže na Maltě,
  • odborné exkurze u nás i v zahraničí,
  • možnost získat certifikát ECDL, FCE/B2 First,
  • čtyři týdny praxe v institucích u našich smluvních partnerů,
  • účast v žákovských odborných projektech,
  • možnost zapojit se do středoškolské odborné činnosti.

Učební plán

Učební plán pro 1. a 2. ročník

Učební plán pro 3. a 4. ročník

Celá verze ŠVP je k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě u zástupce ředitele školy, na studijním oddělení a v elektronické podobě v Dokumentech školy na disku.

Maturitní zkouška pro školní rok 2023-2024