Informační portál

V této části stránek naleznete důležité, stále platné informace, které pro svůj krátký obsah a velké množství nenalezly samostatné místo v menu.

Školní jídelna

Úhradu obědů je možno provést převodem na bankovní účet 43-9978250217/0100 (jako variabilní symbol uveďte číslo, které vám bylo přiděleno pro vstup na portál strava.cz)

Odhlášení obědů nejpozději do 9:30 hod, 1 pracovní den předem:
  1. www.strava.cz
  2. Box
  3. telefonicky na čísle +420 518 632 426 (p. Lenka Kučerová)

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů má strávník v první den nemoci nárok na svůj objednaný oběd, který již nelze zrušit. Osoba, která si jde pro tento oběd do přinesených nádob, se řádně nahlásí ve vrátnici.

Výdejní doba pouze:  10:45 h – 11:00 h, Mimo tuto dobu nelze oběd vydat.

Dokumenty ke školnímu stravování

Vstup do informačního systému Škola online pro RODIČE

  1. Od žáka nebo třídního učitele obdržíte PIN, díky kterému si můžete aktivovat svůj RODIČOVSKÝ ÚČET na portálu Škola online. Bez zadání PINu to není možné.
  2. Rodičovský účet Vám po přihlášení do systému umožní sledovat docházku, klasifikaci a mnoho dalšího.

Pokud si nebudete vědět rady, jednoduchý návod na vytvoření přístupu do systému naleznete ZDE.

Sdružení rodičů a přátel školy, Kotlářská 9, z. s. 

Kontaktní osoba pro zasílání podnětů a dotazů k činnosti spolku: Ing. Eva Hložánková

E-mail: hlozankova@oabrno.cz; Tel.: +420 518 632 414

Neveřejné dokumenty SRPŠ, Kotlářská 9, z. s. (stanovy spolku, čerpání rozpočtu spolku ve školním roce 2022-2023, dokumenty z jednání valné hromady spolku ze dne 1. 11. 2023 a rozpočet pro školní rok 2023-2024)

Přístup k dokumentům vyžaduje autentizaci přihlášením k uživatelskému účtu žáka v aplikaci Google Apps.

Žákovský parlament

Vstup do neveřejné části pro informace Žákovský parlament (vyžaduje autentizaci).