Sociální partneři školy

Příprava žáků školy se neobejde bez spolupráce se sociálními partnery.

Žáci oboru Informační služby absolvují pravidelně exkurze do paměťových institucí v Brně i mimo něj. V těchto institucích vykonávají odbornou praxi, při níž si mohou ověřit teoretické znalosti v reálných podmínkách a současně mohou rozšiřovat své dovednosti a kompetence.

 • Masarykova univerzita Brno – fakultní knihovny
 • Veterinární univerzita Brno – studijní a informační středisko
 • Akademie věd ČR – ústavní knihovny
 • Mendelova univerzita v Brně – ústav vědecko-pedagogických informací
 • Centrum celoživotního vzdělávání Hustopeče
 • Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p. o.
 • Knihovna Karla Dvořáčka, p. o.
 • Knihovna Kroměřížska, p. o.
 • Knihovna města Olomouce, p. o.
 • Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou
 • Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p. o.
 • Krajská knihovna Vysočiny
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
 • Vědecká knihovna v Olomouci
 • Krajská vědecká knihovna v Liberci, p. o.
 • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
 • Nejvyšší soud v Brně
 • Archiv města Brna
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – lékařská knihovna
 • Turistické a informační centrum města Brna, p. o.
 • Městská knihovna Kuřim, Písek a další městské knihovny