Přijímací řízení pro školní rok 2024-2025

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024-2025

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2024-2025

63-41-M/02 Obchodní akademie 120 uchazečů
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 90 uchazečů
72-41-M/01 Informační služby 30 uchazečů

Pro školní rok 2024-2025 rozšiřujeme vzdělávací nabídku o jednu třídu ekonomického lycea se zaměřením na projektovou výukou. Do oboru vzdělání Ekonomické lyceum budou přijímani uchazeči do tří tříd. Bude tedy přijato o 30 uchazečů více než v probíhajícím školním roce, tj. celkem 90 uchazečů, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku. 

Žáci jedné třídy tohoto jedinečného lycea budou mít možnost utvářet svou budoucnost podle vlastních preferencí, a to za maximální podpory naší školy. Naše nabídka zahrnuje rozmanité výběrové semináře, inovativní metody výuky a možnost složení maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce. Zvláštní důraz bude kladen na kritické myšlení v reálných situacích, rozvoj cizojazyčných dovedností, podporu kreativity a samozřejmě propojení smysluplné praxe s teorií. Našim absolventům se otevřou dveře nejen k prestižním univerzitám, ale také k manažerským postům v oblasti ekonomiky a obchodu, kde budou moci uplatnit své dovednosti a přenést inovativní myšlenky do praxe.

Další informace pro přijímání žáků ve školním roce 2024-2025 budou průběžně zveřejňovány. 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Uchazeči mohou absolvovat prezenční přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce (CERMAT) z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika. 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Čtvrtek 30. listopadu 2023 od 15 do 18 h. 
Sobota 13. ledna 2024 od 9.30 do 15.30 h.