Přijímací řízení pro školní rok 2024-2025

Přijímací řízení pro školní rok 2025-2026

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2025-2026

63-41-M/02 Obchodní akademie 120 uchazečů
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 90 uchazečů
72-41-M/01 Informační služby 30 uchazečů

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025 pro obory vzdělání: 

63-41-M/02, OBCHODNÍ AKADEMIE

78-72-M/02, EKONOMICKÉ LYCEUM

72-41-M/01, INFORMAČNÍ SLUŽBY

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Kritéria přijímacího řízení

63-41-M/02, OBCHODNÍ AKADEMIE
78-42-M/02, EKONOMICKÉ LYCEUM
72-41-M/01, INFORMAČNÍ SLUŽBY

 

Informace pro žáky a jejich rodiče k přijímacímu řízení ve školním roce 2025-2026 budou průběžně zveřejňovány. 

Rozšíření vzdělávací nabídky

Ekonomické lyceum - projektová výuka

I pro školní rok 2025-2026 rozšiřujeme vzdělávací nabídku o jednu třídu ekonomického lycea se zaměřením na projektovou výukou. Do oboru vzdělání Ekonomické lyceum budou přijímani uchazeči do tří tříd. Celkem bude přijato 90 uchazečů, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku. 

Přihlášky na obor vzdělání Ekonomické lyceum - projektová výuka - se budou podávat pod jednotným kódem a názvem oboru vzdělání 78-42-M/02, EKONOMICKÉ LYCEUM. Zařazení přijatých uchazečů, kteří budou preferovat vzdělávání se zaměřením na projektovou výuku, proběhne po ukončení 1. kola přijímacího řízení. 

Žáci jedné třídy tohoto jedinečného lycea budou mít možnost utvářet svou budoucnost podle vlastních preferencí, a to za maximální podpory naší školy. Naše nabídka zahrnuje rozmanité výběrové semináře, inovativní metody výuky a možnost složení maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce. Zvláštní důraz bude kladen na kritické myšlení v reálných situacích, rozvoj cizojazyčných dovedností, podporu kreativity a samozřejmě propojení smysluplné praxe s teorií. Našim absolventům se otevřou dveře nejen k prestižním univerzitám, ale také k manažerským postům v oblasti ekonomiky a obchodu, kde budou moci uplatnit své dovednosti a přenést inovativní myšlenky do praxe.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Uchazeči mohou absolvovat prezenční přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce (CERMAT) z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Termín v prosinci 2024 bude upřesněn. 
Sobota 11. ledna 2025 od 9.00 do 15.30 h.