Proč k nám na VOŠ

Členství v asociacích

Naše škola je členem v následujících asociacích:

Erasmus

Naše škola je jako vzdělavatel v oblasti sociální práce členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Hlavním cílem asociace je zvyšovat kvalitu vzdělávání v oboru sociální práce, čímž se snaží přispět ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice.
Základní nástroj pro udržování hlavního cíle představují Minimální standardy vzdělávání v sociální práciz nichž členské školy při poskytování vzdělávaní vycházejí. Udržování a posilování úrovně vzdělávání v sociální práci je naplňováno pravidelnými konzultacemi, které ASVSP poskytuje svým členům. ASVSP spolupracuje s různými subjekty ovlivňujícími podmínky vzdělávání a výkonu činnosti sociálních pracovníků (zejm. s MPSV, Společností sociálních pracovníků České republiky, Profesní komorou sociálních pracovníků), dále je členem Evropské asociace škol sociální práce (EASSW).

Stáže a certifikáty

Na naší škole studenti mohou absolvovat následující stáže, či získat následující certifikáty:

Dvoutýdenní odborná stáž v Dublinu

Erasmus

Naše škola obdržela akreditaci programu Erasmus+ do roku 2027. Studenti všech oborů VOŠ mají každoročně možnost účastnit se dvoutýdenních stáží v Dublinu s desetidenní odbornou praxí ve firmách a institucích. Stáže probíhají již devátým rokem, před Brexitem se realizovaly v Londýně. Veškeré výdaje jsou plně hrazeny z finančních prostředků Evropské unie. 

Certifikáty

JA Firma

V rámci výuky předmětu Aplikovaná ekonomie jsou studenti zapojeni do projektu JA Firma. JA Firma umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci. Výtěžek z činnosti věnují studenti na charitativní a humanitární účely. V závěru projektu mohou studenti absolvovat mezinárodní online zkoušku podnikatelských a ekonomických znalostí a získat Certifikát podnikatelských dovedností.

Spolupráce s vysokými školami

Studenti naší školy mohou v dalším studiu využít možnosti plynoucí ze smluv s VŠ:

MU

Pro vzdělávací programy Ekonomicko-právní činnost a Zahraniční obchod máme smlouvu s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně o uznávání modulů absolvovaných v rámci studia VOŠ s možností zkrácení bakalářského studia.

Theology

Pro vzdělávací program Sociální práce máme smluvně ošetřen s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor Sociální a charitativní práce odlišný režim přijímaní absolventů VOŠ. 

Sting

Pro absolventy vzdělávacích programů Ekonomicko-právní činnost a Zahraniční obchod máme smluvně nastaveny zkrácené studijní plány bakalářského studia na Vysoké škole Sting, o.p.s.

Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova

Absolventi vzdělávacího programu Sociální práce mohou na základě dohody s Karlovou univerzitou, Evangelickou teologickou fakultou (obor Sociální a pastorační práce), žádat o uznání některých modulů absolvovaných v rámci studia na VOŠ a výrazně si tak zkrátit následné bakalářské studium.