Proč k nám na VOŠ

Stáže a certifikáty

Na naší škole studenti mohou absolvovat následující stáže, či získat následující certifikáty:

Dvoutýdenní odborná stáž v Dublinu

Erasmus

Naše škola obdržela akreditaci programu Erasmus+ do roku 2027. Studenti všech oborů VOŠ mají každoročně možnost účastnit se dvoutýdenních stáží v Dublinu s desetidenní odbornou praxí ve firmách a institucích. Stáže probíhají již devátým rokem, před Brexitem se realizovaly v Londýně. Veškeré výdaje jsou plně hrazeny z finančních prostředků Evropské unie. 

Certifikáty

JA Firma

V rámci výuky předmětu Aplikovaná ekonomie jsou studenti zapojeni do projektu JA Firma. JA Firma umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci. Výtěžek z činnosti věnují studenti na charitativní a humanitární účely. V závěru projektu mohou studenti absolvovat mezinárodní online zkoušku podnikatelských a ekonomických znalostí a získat Certifikát podnikatelských dovedností.

Spolupráce s vysokými školami

Studenti naší školy mohou v dalším studiu využít možnosti plynoucí ze smluv s VŠ:

MU

Pro vzdělávací programy Ekonomicko-právní činnost a Zahraniční obchod máme smlouvu s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně o uznávání modulů absolvovaných v rámci studia VOŠ s možností zkrácení bakalářského studia.

Theology

Pro vzdělávací program Sociální práce máme smluvně ošetřen s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor Sociální a charitativní práce odlišný režim přijímaní absolventů VOŠ. 

Sting

Pro absolventy vzdělávacích programů Ekonomicko-právní činnost a Zahraniční obchod máme smluvně nastaveny zkrácené studijní plány bakalářského studia v AKADEMII STING, o.p.s.