Jídelna

Školní jídelna

Úhradu obědů je možno provést převodem na bankovní účet 43-9978250217/0100 (jako variabilní symbol uveďte číslo, které vám bylo přiděleno pro vstup na portál strava.cz)

Odhlášení obědů nejpozději do 9:30 hod, 1 pracovní den předem:
  1. www.strava.cz
  2. box
  3. telefonicky na čísle +420 518 632 426 (p. Lenka Kučerová)

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějích předpisů má strávník v první den nemoci nárok na svůj objednaný oběd, který již nelze zrušit. Osoba, která si jde pro tento oběd do přinesených nádob, se řádně nahlásí ve vrátnici.

Výdejní doba pouze:  10:45 – 13:00, mimo tuto dobu nelze oběd vydat.

Dokumenty ke školnímu stravování