Knihovnické a informační centrum

Knihovnické a informační centrum (dále též KIC) vzniklo 1. září 2010 sloučením tří dříve samostatných knihoven. Centrum slouží žákům střední školy, studentům vyšší odborné školy a také zaměstnancům školy. Poskytuje informační a výpůjční služby, zajišťuje exkurze a umožňuje přístup na internet.

Čtenáři a uživatelé mají k dispozici téměř 10 tisíc svazků knih, a to jak beletrii, tak naučnou literaturu, odborná i populárně vědná periodika a absolventské práce obhájené v předchozích letech na naší škole.

K vyhledávání požadované literatury lze využít online katalog.

Zatímco knihy lze zapůjčit domů na dobu jednoho měsíce, časopisy i absolventské práce jsou dostupné pouze ve studovně, která je nedílnou součástí školy.

Studovna disponuje 19 studijními místy, z nichž 7 je vybaveno počítači s připojením na internet. Prostory knihovny i studovny jsou pokryty WiFi připojením, žáci a studenti tak mohou využívat vlastní notebooky.

K centru patří učebna sloužící výuce učební praxe žáků 2. – 4. ročníků střední školy, oboru vzdělání informační služby

Otevírací doba knihovny

Pondělí 7:30 - 8:00 9:40 - 12:15 12:45 - 15:30
Úterý 7:30 - 8:00 9:40 - 12:15 12:45 - 16:30
Středa 7:30 - 8:00 9:40 - 12:15 12:45 - 15:30
Čtvrtek 7:30 - 8:00 9:40 - 12:15 12:45 - 15:30
Pátek 7:30 - 8:00 9:40 - 12:15 12:45 - 14:30

Kontakty

Knihovnické a informační centrum
Kotlářská 9
611 53 Brno

Knihovnice
Bc. Ivana Filoušová
Tel.: +420 518 632 436
E-mail: knihovna@oabrno.cz