Maturitní zkouška - informační služby

Obor vzdělání: 72-41-M/02, Informační služby

Denní forma vzdělávání

Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. Aby žák vykonal společnou i profilovou část, musí úspěšně složit všechny zkoušky. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 

Společná část maturitní zkoušky 

Zkoušky Předměty
  1. povinná zkouška   Český jazyk a literatura
          - didaktický test
  2. povinná zkouška   Cizí jazyk (AJ, NJ)
          - didaktický test
  nebo
  Matematika
          - didaktický test
  Nepovinná zkouška (až 2 zkoušky)   Cizí jazyk (AJ, NJ)
          - didaktický test
  Matematika
          - didaktický test

 

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky – nabídka povinných a nepovinných zkoušek ve školním roce 2022-2023 určená ředitelem školy.

Zkoušky a předměty jsou platné pro jarní i podzimní zkušební období.

Zkoušky Předměty
  1. povinná profilová zkouška   Český jazyk a literatura
          - písemná práce
          - ústní zkouška
  2. povinná profilová zkouška

  Cizí jazyk (AJ, NJ) v případě, že si žák            zvolí ve společné části zkoušku z cizího        jazyka
          - písemná práce
          - ústní zkouška 

  3. povinná profilová zkouška

  Knihovní fond
          - ústní zkouška

   4. povinná profilová zkouška

   Knihovnictví, knihovní a informační               služby
          - ústní zkouška

   5. povinná profilová zkouška

   Praktická zkouška z odborných                       předmětů
          - písemná práce

  Nepovinná zkouška (až 2 zkoušky)   Dějiny umění
          - ústní zkouška
  Cizí jazyk (AJ, NJ) v případě, že si žák            zvolí nepovinnou zkoušku ve společné        části
          - písemná práce
          - ústní zkouška

 

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Seznam literatury k výběru titulů pro ústní MZ, okruhy k ústní části společné maturitní zkoušky a další informace jsou k dispozici ke stažení na Google Disk.

Informace o společné části maturitní zkoušky lze nalézt na webu www.cermat.cz