Školská rada

Seznam členů školské rady zvolené na období 2021 – 2024

 • Hana Chaloupková, zástupce zřizovatele - předsedkyně školské rady
 • Mgr. Tomáš Butala, zástupce pedagogických pracovníků - místopředseda školské rady
 • Ing. Pavel Mráček, Ph.D., zástupce zřizovatele
 • Mgr. Damir Solak, zástupce zřizovatele
 • Ing. Eva Hložánková, zástupce pedagogických pracovníků
 • Mgr. Soňa Křenková, zástupce pedagogických pracovníků
 • Ing. Petra Mifková, zákonný zástupce nezletilých žáků
 • MUDr. Eva Zichová, zákonný zástupce nezletilých žáků
 • Jarmila Zukalová, zákonný zástupce nezletilých žáků

Činnost a pravomoci školské rady:

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Volební řád pro volby členů školských rad (pdf)

Jednací řád Školské rady při OA a VOŠ, Brno, Kotlářská 9, p. o. (pdf)

Školská rada zvolená na období 2021-2024

Školská rada zvolená na období 2018-2021

Školská rada zvolená na období 2015-2018