Přijímací řízení VOŠ

 

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Výsledky pro vzdělávací program Sociální práce - dálková forma vzdělávání:

Sociální práce - dálková forma vzdělávání (pdf)

 

Pokyny pro přijaté a nepřijaté uchazeče:

 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

PŘIJÍMÁME BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2022-2023

 

75-32-N/01 Sociální práce, denní forma vzdělávání 70 přijímaných uchazečů
75-32-N/01 Sociální práce, dálková forma vzdělávání 70 přijímaných uchazečů
68-41-N/03 Ekonomicko-právní činnost, denní forma vzdělávání 80 přijímaných uchazečů
68-41-N/03 Ekonomicko-právní činnost, dálková forma vzdělávání 60 přijímaných uchazečů

Uchazeč podává přihlášku jen na jeden z nabízených vzdělávacích programů a pouze na jednu z nabízených forem vzdělávání v rámci celé vyšší odborné školy.

Přihláška ke studiu (pdf; 2 006 kB)

K přihlášce je nutné doložit:
  1. ověřenou kopií maturitního vysvědčení (nejpozději den před konáním pohovoru – 29. 8. 2022)
  2. ověřenou kopií vysvědčení za poslední ročník střední školy

Přihlášky ke studiu uchazeči doručují na adresu: Kotlářská 9, 611 53 Brno.

Kritéria přijímacího řízení: