Erasmus+ 2020/2021

Projekt Studium bez hranic VII: 2020-1-CZ01-KA102-077198

V rámci projektu Studium bez hranic VII (Erasmus KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání) nabízíme studentům 2. a 3. ročníků střední školy a 3. ročníků vyšší odborné školy zahraniční stáž v Dublinu. Studenti budou pracovat v irských firmách a institucích dle svého oboru studia.

Náklady kromě kapesného a vstupného jsou plně financovány Evropskou Unií (cca 45 000 Kč/účastníka). Ubytování a strava budou zajištěny v hostitelských rodinách.

Stáže byly plánovány v následujících termínech:
24. 1. 2020 6. 2. 2020 (Londýn): 8 studentů VOŠ + 11 žáků SŠ, kterým se kvůli onemocnění Covid-19 nepodařilo vyjet v loňském projektu
18. 4. 2021 1. 5. 2021 (Dublin): 11 žáků SŠ + 8 studentů SŠ, kterým se kvůli onemocnění Covid-19 nepodařilo vyjet v loňském projektu
12. 9. 2021 25. 9. 2021 (Dublin): 19 žáků SŠ

Kvůli onemocnění Covid-19 bylo nutné stáž několikrát posunout, uspořádat doplňující konkurzy na účastníky a rovněž změnit místo konání stáží z Londýna na Dublin, protože po Brexitu není možné z projektu financovat stáže ve Velké Británii.

Nové termíny stáží jsou:
28. 11. 2021 11. 12. 2021 (Dublin): 17 žáků SŠ + 2 studenti VOŠ
15. 5. 2022 28. 5. 2022 (Dublin): 19 žáků SŠ

Termín konkurzu na květnovou stáž pro žáky SŠ bude vypsán v lednu 2022.