Všechny články

Workshopy „Legislativa, Exekutiva a Jurisdikce“ a „Advokacie“

18. 3. 2024

Inovativní formy a metody vzdělávání, především konstruktivistická výuka, kterou charakterizuje tzv. autentické hodnocení, inspirativní prezentace a trénink v umění klást otázky,…

Konkurz Erasmus+ (květen 2024)

12. 3. 2024

Konkurz Erasmus+ (květen 2024)

V rámci programu Erasmus+ nabízíme žákům současných 2. ročníků střední školy a studentům současných 2. ročníků VOŠ zahraniční stáž na Maltě. Konkurz se bude konat v termínu 13. –…

Inspirativní setkání sociálních pracovníků a vyučujících odborné praxe

12. 3. 2024

Dne 7. března se uskutečnilo na půdě školy významné setkání mezi sociálními pracovníky a vyučujícími odborné praxe. Tato událost měla za cíl posílit spolupráci a sdílení…

Radost pro Veletu (únor 2024)

27. 2. 2024

Modul „Fundraising a tvorba projektu“ syntetizuje v sobě i vědomosti z dalších vyučovaných modulů, především z práva, komunikace, psychologie, marketingu. V samotném modulu je pro…

Business Point (leden 2024)

1. 2. 2024

Business Point (leden 2024)

Business Point je manažersko-marketingová soutěž pro žáky středních škol, pořádaná Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, v letošním roce ve spolupráci se…

Tříkrálová sbírka 2024

15. 1. 2024

Tříkrálová sbírka 2024

V pondělí 1. ledna 2024 začala již tradiční Tříkrálová sbírka, v rámci které mohou lidé přispět na pomoc potřebným. Sbírka navazuje na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy a…