Maturitní zkouška - ekonomické lyceum

 

Obor vzdělání: 78-41-M/02, Ekonomické lyceum

Denní forma vzdělávání

Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. Aby žák vykonal společnou i profilovou část, musí úspěšně složit všechny zkoušky. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 

Společná část maturitní zkoušky

Zkoušky Předmět a forma zkoušky
  1. povinná zkouška   Český jazyk a literatura
          - didaktický test
  2. povinná zkouška   Cizí jazyk (AJ, NJ)
          - didaktický test
  nebo
  Matematika
          - didaktický test
  Nepovinná zkouška (až 2 zkoušky)   Cizí jazyk (AJ, NJ)
          - didaktický test
  Matematika
          - didaktický test
   Matematika rozšiřující
         
- didaktický test

 

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky – nabídka povinných a nepovinných zkoušek ve školním roce 2023-2024 určená ředitelem školy.

Zkoušky a předměty jsou platné pro jarní i podzimní zkušební období.

Zkoušky Předmět a forma zkoušky
  1. povinná profilová zkouška   Český jazyk a literatura
          - písemná práce
          - ústní zkouška
  2. povinná profilová zkouška

  Cizí jazyk (AJ, NJ) v případě, že si žák            zvolí ve společné části zkoušku z cizího        jazyka
          - písemná práce
          - ústní zkouška 

  3. povinná profilová zkouška

  Ekonomika
          - ústní zkouška

   4. povinná profilová zkouška

   Společenskovědní základ (zahrnuje               předměty Základy společenských věd,         Dějepis, Společenskovědní seminář) 
         
- ústní zkouška 
  nebo
  Matematika
          - ústní zkouška 
  nebo
  Účetnictví
          - ústní zkouška

   5. povinná profilová zkouška

   Maturitní práce a její obhajoba před             maturitní komisí
          - písemná práce + ústní prezentace

  Nepovinná zkouška (až 2 zkoušky)   Matematika
          - ústní zkouška
  Cizí jazyk (AJ, NJ) v případě, že si žák            zvolí nepovinnou zkoušku ve společné        části
          - písemná práce
          - ústní zkouška

   Společenskovědní základ (zahrnuje               předměty Základy společenských věd,         Dějepis, Společenskovědní seminář) 
         
- ústní zkouška

   Účetnictví
         
- ústní zkouška

 

Seznam literárních děl k výběru titulů pro ústní část maturitní zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura, tematické okruhy povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky včetně dalších informací jsou také k dispozici a ke stažení na sdíleném disku školy (Google Disk).

Informace o společné části maturitní zkoušky lze nalézt na webu www.cermat.cz