Erasmus+ 2019/2020

Projekt Studium bez hranic VI: 2019-1-CZ01-KA102-060221 

V rámci projektu Studium bez hranic VI (Erasmus KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání) jsme nabídli studentům 2. a 3. ročníků střední školy a 3. ročníků vyšší odborné školy zahraniční stáž v Londýně. Studenti pracují v zahraničních firmách a institucích dle svého oboru studia.

Náklady kromě kapesného a vstupného jsou plně financovány Evropskou Unií (cca 45 000 Kč/účastníka). Ubytování a strava jsou zajištěny v hostitelských rodinách.

Stáže byly uskutečněny v následujících termínech:
1. 12. 2019 14. 12. 2019: 19 studentů
19. 4. 2020 2. 5. 2019: 19 studentů, kvůli onemocnění Covid-19 došlo k posunu na pozdější termín