Workshopy „Legislativa, Exekutiva a Jurisdikce“ a „Advokacie“

Inovativní formy a metody vzdělávání, především konstruktivistická výuka, kterou charakterizuje tzv. autentické hodnocení, inspirativní prezentace a trénink v umění klást otázky, kooperativní vyučování, týmová práce, to vše se propsalo do 7 workshopů studujících VOŠ ekonomicko právní činnosti 1.EPA a 1.EPB. Realizovali jsme je do prosince školního roku 2023/2024. Workshopy byly samozřejmě vysoce erudované v odborné části a kreativní v části zpětnovazební, určené pro ověření vědomostí u posluchačů a posluchaček. A také skvělé v krátké části zábavné, v níž nechyběla vlastní hudební rapová skladba k moci zákonodárné a simulační hra k prezidentské volbě, která upozornila na rizika manipulace.

Garantka akce: JUDr. Eva Klusáčková