Radost pro Veletu (únor 2024)

Modul „Fundraising a tvorba projektu“ syntetizuje v sobě i vědomosti z dalších vyučovaných modulů, především z práva, komunikace, psychologie, marketingu. V samotném modulu je pro studující samozřejmé, že musí zvládnout akreditované teoretické vědomosti o fundraisingových strategiích, náležitostech projektové žádosti a mnohé další. Studující VOŠ 2.SPA oboru sociální práce však v rámci tohoto modulu zvládli vynikajícím způsobem i realizaci fundraisingového projektu „Radost pro Veletu“. Celý výtěžek z třídenního prodeje vlastních výrobků, bez odečtení vlastních nákladů, věnovali Sdružení Veleta z.s., což je denní stacionář a domov pro lidi se zdravotním postižením v Brně. Navíc pro klienty a klientky uspořádali 29. 11. 2023 „Den radosti“ s aktivizačními činnostmi, které přinesly spoustu nadšení a úsměvů na obou stranách.

Garantka akce: JUDr. Eva Klusáčková