Pomoc pro Sebíka!

V rámci modulu „Fundraising a projektová výuka“ jsme se studijní skupinou VOŠ oboru Sociální práce realizovali již 4. projekt nesený hodnotou milosrdenství, soucitu, lidské důstojnosti a péče o potřebné. Tentokrát se studijní skupina 2.SPB rozhodla pomoci jednomu malému, statečnému klukovi Sebíkovi ve velmi těžké životní situaci, která je velkou zátěží i pro jeho rodinu. Sebík čelí leukémii již 2 roky.

Pětiletému Sebíkovi a jeho rodině, jsme zaslali, my studentky a studenti 2.SPB, všechny peníze, které jsme obdrželi při prodeji dobrot pořízených v naší vlastní režii. Jednalo se o částku 5100 Kč.

Jeden vážně nemocný chlapeček bude mít zase o něco hezčí život.

Moc děkujeme všem, kteří si ve prospěch Sebíka něco zakoupili.

Garanti akce: 2.SPB a JUDr. Eva Klusáčková