Peer fest (duben 2024)

V pátek 26. dubna proběhl v zajímavých prostorách brněnské Káznice na Bratislavské 68 Peer fest. Letošní (již třetí) ročník Peer festu se věnoval tématu „Závislost a vězení“. Toto téma bylo představeno v různých rovinách: v rovině symbolické – závislost jako vězení vnitřní, a v rovině reálné – závislost jako možná cesta člověka do vězení skutečného.

Peer fest pořádá Renadi, o.p.s. Tato společnost poskytuje lidem a jejich blízkým odbornou psychosociální pomoc a podporu pro změnu životní situace související s užíváním legálně dostupných návykových látek či návykového chování a pracuje i s lidmi s duální diagnózou (tj. s lidmi s problémovým užíváním v kombinaci s jinými psychickými potížemi).

S nápadem na Peer fest přišli před několika lety peer konzultanti. Chtěli vytvořit prostor pro neformální setkání lidí se zkušeností se závislostí, kde by byl dostatek času jak na odborné debaty a workshopy, tak na neformální „klábosení“.

Ze strany studujících naší školy byl v jednotlivých studijních skupinách vzdělávacího programu Sociální práce obrovský zájem Peer fest podpořit a pomoci ho organizačně zajistit. Dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se zapojili, patří velké poděkování za to, že „obětovali“ svůj čas a pomohli tuto smysluplnou akci zabezpečit. Odnesli si z ní, kromě dobrého pocitu, mnoho nových informací a emotivních zážitků.

Garantka akce: Mgr. Bc. Regina Hronová

Galerie