Firmenpraktikum (duben 2024)

Letošní výměnný pobyt jsme zahájili v neděli ráno 14. dubna. Cesta malým autobusem rychle ubíhala a navečer jsme přijeli do Heilbronnu. Toto město leží mezi Stuttgartem a Heidelbergem. Němečtí studenti se svými rodiči nás již očekávali a poté se naši žáci rozjeli do svých „nových domovů“.

Oficiální uvítání se konalo v pondělí v 9 hod v Andreas-Schneider-Schule, kde jsme byli přivítáni ředitelem školy. Žáci se seznámili s programem na celý týden a prošli jsme společně prostory školy, která sestává z více pavilonů a je velmi rozlehlá.

Odpoledne byl na programu výlet do blízkého Stuttgartu, kde jsme si prohlédli centrum města a navštívili muzeum iluzí.

Od úterý žáci společně se svým německým partnerem absolvovali třídenní stáž ve vybraných německých firmách, např. Lidl, Marbach, Mercedes, Mulfinger,ASS Schule, Bechtle a další. Žáci se seznámili s firemní kulturou německých podniků. Byli pověřeni různými úkoly, někdy i manuálními, museli překonat cizojazyčnou bariéru.

Ve večerních hodinách jsme se vždy setkali při společném programu, povečeřeli jsme a prohlédli si centrum města.

V pátek po ukončení firemních stáží si žáci připravili prezentace o firmách a zhodnotili přínos poznatků a získané zkušenosti. Velice kladně hodnotili i program celého týdne. Odpoledne jsme si zahráli bowling a pak jsme se v nedalekém Brauhausu u výborné večeře začali loučit.

V sobotu ráno jsme vyrazili na cestu domů. Naši žáci se už nyní těší na své nové kamarády, kteří k nám přijedou po prázdninách v září.

Zhodnocení:

  • Žáci příkladně reprezentovali naši školu.
  • Rozšířili si své poznatky o Německé spolkové republice.
  • Navázali nová přátelství.
  • Výrazně posílili své cizojazyčné kompetence.

Tento projekt je podporován Česko – německým fondem budoucnosti.

Ped. doprovod: PhDr. Dana Ciencialová, Mgr. Klára Pelánková

Galerie