Workshop „Správní právo v praxi“

Vzděláváme pro život, proto za nezbytné považujeme posilování co nejužších vazeb teoretické základny s praxí. Na jednodenním workshopu studentky z 1. EPA Alice Pokorná a Klára Herinková výborně prezentovaly svá teoretická východiska a doplnily je přednáškou a strukturovaným rozhovorem s přítomnou paní Bc. Terezou Kaldovou, vedoucí Oddělení sociální pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko, jejíž erudice a empatický přístup mohou sloužit jako vzor jak poskytovat veřejnou správu jako službu.

Garantka akce: JUDr. Eva Klusáčková

Galerie