Sbírka Bílá pastelka

Ve dnech 10.–11. října 2022 proběhla u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již tradiční celorepubliková sbírka Bílá pastelka na podporu nevidomých v České republice. Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, spočívá v prodeji bílých pastelek, jakožto symbolu bílé slepecké hole, a provádí ji dobrovolníci. V roli dobrovolníků se ochotně zapojili studující studijních skupin 1. SPA a 1. SPB vzdělávacího programu Sociální práce.

Celková vybraná částka v Brně byla 197 602 Kč. Našim dobrovolnicím a dobrovolníkům se podařilo vybrat 41 936 Kč, což představovalo druhou nejvyšší částku ze všech zúčastněných brněnských škol. Nejlepší dvojicí z naší školy se stala dvojice Anna Kuželová a Tereza Vystrčilová (studentky 1. SPB), která vybrala do své kasičky celkem 5 912 Kč.

Výtěžek je směřován organizacím pracujícím se zrakově postiženými, například na speciální vybavení, asistenční služby, výcvik vodicích psů nebo na výukové programy pro zrakově postižené, aby mohli i přes své postižení žít samostatný a nezávislý život.

Všem dobrovolníkům velký dík za pomoc při zajištění této sbírky.

Garant akce: Mgr. Bc. Regina Hronová

Galerie