Předvánoční workshopy oboru Sociální práce

Již je tradicí, že poslední předvánoční týden je věnován workshopům, který pro všechny studenty a vyučující chystají studující 2. ročníku. V letošním roce proběhlo 14 workshopů, které se věnovaly širokému spektru sociálních problémů od alkoholismu a drogové závislosti, přes zdravotní handicapy až po bezdomovectví. Studující se mohli naučit základům znakové řeči, asertivnímu jednání či se seznámit s moderními technologiemi při péči o duševní zdraví. Prostor byl také věnován arteterapii, relaxacím a chráněné dílně.

Jako vždy měly workshopy velký úspěch a studentkám 2. SPA a 2. SPB za jejich organizaci patří velká pochvala!

Garant akce: Mgr. Lucie Táborská, předmětová komise Sociální práce

Galerie