Podzimní Srdíčkové dny 2022

V předposledním týdnu měsíce září se studující 1. SPA, 1. SPB a další dobrovolníci z 2. ročníku zapojili do již tradiční finanční sbírky, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Život dětem.

Posláním této společnosti je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky. Pomoc dětem, které se ocitají v obtížné životní situaci a které potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Díky svému nasazení dobrovolníci prodali všechny produkty, které obecně prospěšná společnost škole zaslala, a vybrali i přes nepřízeň současné situace úctyhodnou částku 31 994 Kč. Reakce ze strany zástupců společnosti Život dětem na sebe nenechala dlouho čekat: „Srdečně Vám děkujeme za organizaci podzimních Srdíčkových dnů. Jste úžasní!!! Vaše pomoc je pro „naše“ děti nenahraditelná!“, psalo se v děkovném mailu. Dobrovolníci jako projev vděčnosti za velkou podporu a pomoc obdrželi také děkovný certifikát. Studující, kteří se sbírky zúčastnili, si toto vřelé poděkování jistě zaslouží. Dobrovolníci na oplátku přejí Životu dětem, o.p.s. do dalších let mnoho úspěchů.

Srdíčkové dny 2022