Podpora Domu pro Julii

Hodnoty naší západní civilizace obsažené v právním řádu, které se současně promítají do dalších vyučovaných modulů, např. fundraisingu a projektového řízení, vstřebáváme na VOŠ nejen teoretickými vědomostmi, ale i jejich aplikací a realizací v projektech a akcích. Hodnoty svobody spojené s odpovědností, lidské důstojnosti, milosrdenství, soucitu i vědomí, že vzdělání zavazuje, nás přivedly ke spolupráci s Domem pro Julii, dětským hospicem.
 
Absolventky oboru Sociální práce Markéta Kuchařová, DiS. a Marcela Nováková, DiS. uspořádaly (ještě jako studentky) akce, jejichž celý výtěžek putoval do Domu pro Julii. Markéta Kuchařová zorganizovala benefiční koncert Báry Basikové a Marcela Nováková třídenní charitativní bazar. V letošním roce v podpoře Domu pro Julii pokračujeme. Dne 7. 10. 2022 paní ředitelka Domu pro Julii Mgr. Radka Vernerová přednáškou, diskuzí i workshopem přiblížila 2.SPA užitečnost tohoto projektu a vše vyústilo do realizace finanční sbírky. Tou si studentky 2. SPA osvojí nejen teoretická východiska fundraisingu, ale vše zhmotní v reálném projektu, včetně péče o individuální dárce. Projekt potrvá tři měsíce a o jeho výsledku Vás samozřejmě budeme informovat. 
 

Podpora Domu pro Julii a její výsledek

Dne 3. 11. jsme čtenářkám a čtenářům slíbily, že až bude známa výše finančního výtěžku naší pokladničkové sbírky pro Dům pro Julii, rády Vám ji řekneme. Sdílíme tedy my, studentky 2. SPA oboru Sociální práce, s Vámi radost z krásné výsledné částky 15 550 Kč, kterou věnovali skvělí dárci i dárkyně z řad studujících i vyučujících.

Ještě jednou všem děkujeme, přispěli jste k tomu „AŤ TO MAJÍ LEHČÍ “

Garantka akce: JUDr. Eva Klusáčková