Po stopách Adolfa Opálky

Po stopách Adolfa Opálky

Ve čtvrtek 16. června 2022 se v naší škole uskutečnila významná akce pod názvem Po stopách Adolfa Opálky. Akce se konala u příležitosti připomenutí 80. výročí likvidace Reinharda Heydricha. Hlavním iniciátorem byl historik, předseda Společnosti pro moderní dějiny Klatovska a zástupce ředitele Masarykovy základní školy Klatovy Mgr. Lukáš Kopecký.

V dopoledních hodinách proběhla přednáška Mgr. Lukáše Kopeckého pro žáky 2. K a 3. K. Přednáška se týkala událostí, které předcházely likvidaci Reinharda Heydricha, ale také těch, které po atentátu následovaly. Hlavním tématem byla osobnost Adolfa Opálky, který v letech 1932-1936 studoval na naší škole a v roce 1936 zde úspěšně maturoval. Aktivně se podílel na přípravě likvidace Reinharda Heydricha a zahynul v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

Součástí celé akce bylo také slavnostní odhalení pamětní desky Adolfu Opálkovi ve vestibulu školy za účasti žáků a vyučujících. Žáci 2. K se následně zúčastnili položení květin u památníku Adolfa Opálky před Masarykovým studentským domovem na Cihlářské ulici, v němž Adolf Opálka bydlel v době svých studií.
Celá akce byla pro naši školu významnou událostí, pamětní deska bude v budoucnu připomínat důležitou historickou osobnost a událost našich dějin.

Galerie