Návštěva partnerské školy BFI Wien (listopad 2022)

V pondělí 21. 11. 2022 se skupina dvanácti vybraných žáků a žákyň vypravila na krátkou, neformální návštěvu naší partnerské školy ve Vídni. V dostatečném časovém předstihu jsme napříč třídami přednesli nabídku pro zvlášť motivované a jazykově vybavené němčináře, že se mohou zúčastnit výuky na školách BFI na Margaretenstrasse. Využili jsme dlouholetých přátelských kontaktů s vídeňskými kolegy, kteří pro nás na tento den sestavili rozvrh, podle něhož všichni účastníci absolvovali tři hodiny. Jednalo se o předměty němčina, podniková ekonomika, controlling a business behaviour. Naši žáci a žákyně se rozdělili do trojic a měli možnost nasát autentickou atmosféru, ověřit si svoje schopnosti porozumění němčině a vyvodit alespoň malé srovnání práce na naší a rakouské škole. Jednu z hodin vyučoval i pan ředitel Johann Karner, který je velkým příznivcem spolupráce našich škol a ochotně přijal naše vyslance ve své výuce.

Naše vyučování skončilo ve 14 hodin, poté jsme se sešli ve fóru a byli jsme pohoštěni dorty a polévkou minestrone, kterou uvařila profesorka italštiny se svými žákyněmi. Cestou ze školy jsme si prošli pestrobarevný trh Naschmarkt, poté měli účastníci hodinu a půl času na individuální procházku po centru Vídně. Po sedmé hodině večer jsme všichni v pořádku dorazili do Brna.

Jsme velmi vděční za fungující spolupráci se školami BFI Wien, která se zakládá na dlouholeté tradici a neformálních přátelských vazbách s tamními kolegy a kolegyněmi. Neopomněli jsme vyřídit, že vídeňští žáci a žákyně mají kdykoliv dveře otevřené i na naší škole v Brně a skutečně nám byly přislíbeny hned dvě návštěvy.

Garant akce: Mgr. Tomáš Butala

Galerie