Exkurze 1. ročníků na Městském soudě v Brně

Obě studijní skupiny denního studia oboru Sociální práce se zúčastnily exkurze na Městském soudě v Brně ve dnech 16., 18., 23. a 25. března 2022. Studující měli možnost vidět aplikaci a realizaci právních norem při řešení případů v oblasti občanského soudního řízení. Být při samotném vynesení rozsudku byla pro většinu studujících nová zkušenost využitelná pro život i odbornou praxi. Následovala neformální beseda s předsedou senátu a zodpovězení dotazů z oblasti rozhodování o rozvodech, černých pasažérech i neplnění závazkových vztahů. Toto propojení studia a praxe bylo všemi kladně hodnoceno.

Garantka akce: Lenka Sazečková