Cesta ve tmě

V pátek 13. května se v Blansku uskutečnil další ročník již tradiční soutěže v prostorové orientaci lidí s těžkým zrakovým postižením a jejich vodicích psů, která nese název Cesta ve tmě. Cesta ve tmě je závod ve výkonnosti vodicích psů. Jako každý rok byl i tento ročník naprosto skvělý, co se týče organizace i zábavy. Vítěz byl každý, všichni psi byli úžasní. Na pohodovém průběhu této vydařené akce se významnou měrou podílely studentky 1. ročníku VOŠ vzdělávacího programu Sociální práce – jmenovitě: Terka Náplavová, Katka Přikrylová, Nikča Šrédlová (všechny 1. SPA), Katka Pavelková a Danča Šelleová (obě 1. SPB). Všem zmíněným studentkám patří velké poděkování za to, že pomohly soutěž zajistit.

Garant akce: Mgr. Bc. Regina Hronová